Služby

Moje služby zahrnují poradenství, konzultace a veškerý související servis, tak abyste nemuseli mít s bezpečností a ochranou zdraví ve firmě už téměř žádné starosti. Zajistím vám komplexní BOZP a PO služby, abyste mohli být plně spokojeni, že děláte maximum pro bezpečnost a zdraví svých zaměstnanců.

Bezpečnost práce

Zaměstnavatel je povinen vytvářet podmínky pro bezpečné, nezávadné a zdraví neohrožující pracovní prostředí.

Požární ochrana

Každá společnost v České republice musí začlenit svou provozovanou činnost do kategorie podle požárního nebezpečí.

Školení zaměstnanců

Zajistím kompletní školení BOZP a PO zaměstnanců, vedoucích pracovníků, preventistů PO i preventivních požárních hlídek. 

Dokumentace

Zpracuji a následně pravidelně reviduji dokumentaci BOZP a PO tak, aby odpovídala právě platné legislativě.

Kontroly provozoven

Provedu prověrku BOZP a preventivní požární prohlídku provozu v zákonných lhůtách i mimořádně dle Vašich požadavků.

Hlídání termínů

Pohlídám za Vás termíny školení, revizí a prohlídek. Ve spolupráci s Vámi vše naplánujeme tak, aby byly dodrženy zákonné termíny. 

Nabízím služby v oblasti
bezpečnosti práce a požární ochrany

Pomůžu se všemi povinnostmi, vše zajistím a tím Vám ušetřím čas i peníze.
Nabízím služby v oblasti bezpečnosti práce (BOZP) a požární ochrany (PO). Bezpečnost práce a požární ochrana je samozřejmou povinností každého z nás, ať jsme v roli zaměstnavatele, zaměstnance, či OSVČ. Bezpečnost a ochrana zdraví je důležitá v každém okamžiku.

Dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracuji na míru!

Ze zákona povinnou dokumentaci bezpečnosti práce a požární ochrany vám zpracuji na míru, dle druhu provozu a činností, které jsou jeho součástí. Zároveň poskytuji pravidelné kontroly vašich provozoven a dodání vhodného bezpečnostního značení.

Proč je pro firmu důležité mít v pořádku BOZP a PO?

Řešíte otázky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO)? Ale pořád nevíte proč? Obraťte se na mě a já Vám vysvětlíme proč mít agendu BOZP a PO v pořádku.

Svěřte bezpečnost práce a požární ochrany ve Vaší firmě mě a zajistěte tak svoji zákonnou povinnost.