en

Poradenské služby BOZP a PO

SAFETY Kyjov

Kdo musí řešit BOZP a PO ?

Týká se to i mě ???

  • Zaměstnavatel, který zaměstnává zaměstnance nebo nezaměstnává, ale sám pracuje;
  • Podnikatelé a živnostníci fungující podle zvláštního právního předpis(zákon       č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů);
  • Živnostníci nebo podnikatelé, kteří jsou zadavatelem stavby (stavebník) nebo jejím zhotovitelem, popřípadě se na zhotovení stavby podílí.

Za dodržování BOZP odpovídají vedoucí zaměstnanci
bez ohledu na stupeň řízení.

Jaké je řešení ?

Pojďme si to shrnout ve třech krocích:

1. krok

Zavolejte nebo mně napište. Během krátké chvíle zjistím Vaše požadavky a očekávání.

2. krok

Poznání Vašeho podnikání nejlépe osobní návštěvou Vaší firmy nebo klidně někde na kávě.

3. krok

Na základě znalostí Vašeho podnikání navrhnu zajištění bezpečnosti práce a požární ochranu přímo na míru ke vzájemné spokojenosti.

Kdo jsem ?

Snížením rizik - snížíte náklady !!!

Některé reference: